KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022

                     Rättviks biodlareförening

Årsmötet är torsdagen den 17/11 kl. 18.30.
Plats: Naturbruksgymnasiet vid maskinhallen, Hedslundsvägen 27.

Det kommer att bjudas på en mindre förtäring och för att veta hur mycket fikabröd som ska göras vill vi gärna att man anmäler sig till mötet.
Anmälan ska göras senast den 15/11 kl 18 via SMS till Katti Forslund
070-640 76 86.

Vi har bjudit in Bitillsynsman Sven-Åke Petters för information om status bisjukdomar. Amerikansk yngelröta var ju lite uppmärksammat i somras.
Berit Gustavsson, Vice ordförande Biodlarna Dalarna, vill berätta lite om distriktet.
Eventuellt kan någon till komma.

Andreas Gällerspån har avsagt sig uppdraget som kassör. Så är det någon som känner sig intresserad av det uppdraget så hör då av er till årsstämman.

Honungsbedömning: För att få använda och köpa föreningens etiketter krävs att man är godkänd i honungsbedömningen. För att få en bedömning kom då ihåg att ta med honungsburk, utan etikett. Honungsburken lämnas till Johan Matz antingen på årsmötet eller avtala tid för avlämning hemma hos honom. 070-3954114.

OBS! Honungsbedömningskort ska bifogas. Hittas i Bi-tidningen, septembernumret sid 20, eller oktobernumret sid 26. Kan också hämtas på Biodlarnas eller vår hemsida. Namn, medlemsnummer och information om utförd Bihusesyn och egenhanterad ska vara ifyllt. Nya honungsbedömnings reglementet säger att om Bihusesyn ej är utförd eller att fältet ej är ifyllt, Lika för egenhanterad, så är honungen ej godkänd.

Årsrapporten 2022: Kom ihåg att lämna in årsrapporten senast dagen för årsmötet. Den var med i Bi-tidningen, oktober-numret sid 28. Uppgifterna kan med fördel mailas till Jan-Erik Westlund på mailadress janerik_westlund@hotmail.com.

Uppgifterna som efterfrågas är:
namn, Invintrade samhällen 2021, vinterförluster, Samhällen 2022 och Honungsskörd totalt i kg. OBS! Namn är bara för att vi ska hålla koll på vilka som lämnat in en rapport. Enskilt namn eller enskilda uppgifter rapporteras inte vidare. Rapporten som vi skickar in är summeringen av uppgifterna för vår förening.

Vaxsmältning: kommer att ske från 24/10 till 6/11 och eventuellt påföljande vecka efter överenskommelse. Obligatorisk anmälan till Mikael Ström, 070-207 52 40, som samordnar och fördelar ut tiderna för vaxsmältningen.

Har du förslag/idéer till förhoppningsvis vårens upptaktsmöte eller Idéer hur vi håller liv i hemsidan. Ta med till årsmötet, lägg in på hemsidan eller maila dem.

Titta även på vår hemsida https://rattviksbin.wordpress.com

Honungs etiketter: Nya honungsetiketter har trycks upp och går att köpa efter godkänd honungs bedömning. Styrelsen har tagit beslut om att köp begränsas till 100st per kupa och år.

Det finns två alternativ av etiketter, en med vikt om 700gr angivet och en utan vikt. De nya etiketterna är även lägre för att passa burkarna bättre. Se bilder. Preliminärt pris för etiketterna är 1 kr/st.

            

Välkomna

Styrelsen, Rättviks Biodlareförening

Annons

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020/2021

Årsmötet är onsdagen den 17/11 kl. 18.30.


Plats: Naturbruksgymnasiet vid maskinhallen, Hedslundsvägen 27.
På grund av fortsatta försiktighetsåtgärder gällande Covid 19 är det ingen
förtäring, dock har vi bjudit in Bitillsynsman Sven-Åke Petters för lite nyttig
information.


Honungsbedömning: För att få använda och köpa föreningens etiketter krävs att man
är godkänd i honungsbedömningen. Så för bedömning kom ihåg att ta med
honungsburk, utan etikett. Honungsburken lämnas till Johan Matz antingen på
årsmötet eller avtala tid för avlämning hemma hos honom. 070-3954114.


OBS! Honungsbedömningskort ska bifogas ” Bi-tidningen, septembernumret sid 27”
eller på Biodlarnas eller vår hemsida. Namn, medlemsnummer och information om
utförd Bihusesyn och egenhanterad ska vara ifyllt.
Nya honungsbedömnings reglementet säger att om Bihusesyn ej är utförd eller att
fältet ej är ifyllt, Lika för egenhanterad, så är honungen ej godkänd.


Årsrapporten 2021: Kom ihåg att lämna in årsrapporten senast dagen för årsmötet.
Den som var med i Bi-tidningen, oktober-numret sid 23. Uppgifterna kan med fördel
mailas till mig på mailadress janerik_westlund@hotmail.com.
Uppgifterna som efterfrågas är:
namn, Invintrade samhällen 2020, vinterförluster, Samhällen 2021 och Honungsskörd
totalt i kg.


Vaxsmältning: kommer att ske 23/10 till 31/10 och eventuellt påföljande vecka under
överenskommelse. Obligatorisk anmälan till Mikael Ström, 070-207 52 40, som
samordnar och fördelar ut tiderna för vaxsmältningen.
Har du förslag/idéer till förhoppningsvis vårens upptaktsmöte eller Idéer hur vi
håller liv i hemsidan. Ta med till årsmötet, lägg in på hemsidan eller maila dem.


Välkomna
Styrelsen, Rättviks B
iodlareförening

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020 

Årsmötet är torsdagen den 19/11 kl. 18.30 i Räddningsstationen Rättvik.

På grund av Covid 19 är det ingen föreläsning eller förtäring utan bara dagordningen för Årsmötet.

Vi fick låna räddningstjänstens lokal under förutsättning att vi respekterar avstånd till varandra och stannar hemma vid sjukdomssymtom.

Honungsbedömning: För att få använda och köpa föreningens etiketter krävs att man är godkänd i honungsbedömningen. Så för bedömning kom ihåg att ta med honungsburk, utan etikett. Honungsburken lämnas till Jan-Erik Fyhr antingen på årsmötet eller avtala tid för avlämning hemma hos honom. 0248-204 37.

OBS! Honungsbedömningskort ska bifogas ” Bi-tidningen, septembernumret sid 12”. Namn och information om utförd Bihusesyn ska vara ifyllt. Nya honungsbedömnings reglementet säger att om bihusesyn ej är utförd eller att fältet ej är ifyllt är honungen ej godkänd.

Årsrapporten 2020: Kom ihåg att lämna in årsrapporten senast dagen för årsmötet. Den som var med i Bi-tidningen, septembernumret sid 15. Uppgifterna kan med fördel mailas till mig på mailadress janerik_westlund@hotmail.com.

Uppgifterna som efterfrågas är: namn, Invintrade samhällen 2019, vinterförluster, Samhällen 2020 och Honungsskörd totalt i kg.

Vaxsmältning: kommer att ske under vecka 44 till och med helgen vecka 45 om inget annat avtalas. På grund av Covid 19 är det obligatorisk anmälan till Stig Klasér, 070-554 45 06, som samordnar och fördelar ut tiderna för vaxsmältningen.

Har du förslag/idéer till förhoppningsvis vårens upptaktsmöte eller Idéer hur vi håller liv i hemsidan. Ta med till årsmötet, lägg in på hemsidan eller maila dem.

Titta även på https://rattviksbin.wordpress.com

Välkomna

Styrelsen

Årsmöte torsdagen den 15/11 kl. 18.30

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Rättviks biodlareförening

Årsmötet är torsdagen den 15/11 kl. 18.30 i Räddningsstationen Rättvik.

Att komma ihåg till årsmötet:

Honungsbedömning: För att få använda och köpa föreningens etiketter krävs att man är godkänd i honungsbedömningen. Så kom ihåg att ta med honungsburk, utan etikett, för bedömning.

Årsrapporten: Kom ihåg att ta med och lämna in årsrapporten. Den som var med i Bi-tidningen.

Vaxsmältning: För samkörning kontakta Stig Klasér, 070-554 45 06.

  • Kom med förslag till vårens upptaktsmöte.
  • Kan du tänka dig vara kontaktperson gällande svärmar?
    Främst mot kommunen!

 

Välkomna Styrelsen

Vi hälsar också nyblivna biodlare välkomna

Biodlarälg

Vårmötet avklarat

…och det blev en välbesökt och trevlig tillställning med intressanta föreläsningar av Lars Ekvall och Gunilla Streijffert om bla invintring, lite sjukdomar, lite lag ordning och reda samt bin i allmänhet.  Vi tackar dem för att de ville komma.

Självklart var det  fika och allmänt surr som det ska vara också 🙂

Gunilla nämnde  bra ”bisidor” där man kan hitta det mesta om biodling,  nr till bitillsyningsmän mm. Se länkar till höger här på sidan.

Tack för denna gång alla och till vi ses igen hoppas vi på mycket surr hos var och en…..

Vårmöte

 

Hej alla!
Vi tänkte att vi skulle behöva få fart på lite vårkänslor!

Så då tyckte vi i styrelsen att det var dags för Vårens upptaktsmöte.

Mötet har vi på Rättviks Brandstation onsdagen den 18 april kl 18,30.

Vi bjuder på fika som vanligt.

 

Vi har i år 2 st gäster.

Lotta Moraeus som ska berätta om ett planerat projekt på Stiernhööks gymnasiet med inriktning bi-odling och Lars Ekvall som är Bi tillsyningsman i Falun.

För att vi inte ska få för starka vårkänslor på en gång så ska Lars berätta om invintring vilket han har lyckats väl med under de senaste åren. Han vill gärna att vi diskuterar igenom ämnet.

Vi saknar fortfarande en Bitillsyningsman för Rättvik. Så är det någon som känner sig intresserad av att jobba lite för oss och länsstyrelsen så kan personen i fråga höra av sig till Gunilla Streijffert på länstyrelsen. (Gunilla.Streijffert@lansstyrelsen.se    010-225 02 67)

Påminnelse: Kom ihåg att anmäla uppställningsplatserna till Länstyrelsen.

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/default.aspx

 

Men önskan om en god Bi-säsong

Styrelsen

Årsmöte

Dags för årsmöte igen i Rättviks Biodlarförening.

Tid: Torsdag 9 november 18:30

Plats: Rättviks räddningsstation

Medtag omärkt honungsburk för bedömning.

Vi söker också ny sekreterare till styrelsen så fundera på det 🙂

Kaffe och smörgåstårta.

Hälsningsr

Styrelsen

Lite nytt

Hej på Er!

Finns nu lite mer info under nya menyerna ”Vem och var” och ”På gång”.

Bla så är det vaxsmältning på gång!

Ett tips till Er är att här på hemsidan välja att följa den så får ni en notis när det händer ngt här på sidan.

Tackar för denna gång!